پایان نامه بررسی ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بيمارستان‌های آموزشی شهر کرمان

دسته بندي : علوم پزشکی » مدارک پزشکی
بررسی ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بيمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال 1386

چکیده:
پژوهش حاضر مطالعه اي است توصيفي- مقطعي و به منظور بررسي ميزان رعايت استانداردهاي مدارك پزشكي و بيمارستان هاي آموزشي شهر كرمان در نيمه دوم سال 1386 انجام گرفته است . جامعه آماري مورد بررسي بخش هاي مدراك پزشكي بيمارستان هاي افضلي پور، شفا، شهيد بهشتي، باهنر مي باشد. هدف كلي از انجام اين پژوهش بررسي مقايسه اي ميزان رعايت استانداردها در بخش مدارك پزشكي، بيمارستان هاي آموزش شهر كرمان بوده است كه به منظور دستيابي به 14 هدف جزئي است و همچنين 15 سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گرديد.
ابراز گردآوري 16 چك ليست مربوط به استانداردهاي بخش مدارك پزشكي بوده است. كه اين استانداردها با استانداردهاي انجمن مدارك پزشكي آمريكا منطبق است . پژوهشگر براي جمع آوري داده ها با مراجعه به بخش هاي مدارك پزشكي با استفاده از روش مصاحبه اقدام به اين امر نموده است. نتايج حاصل از اين پژوهش ، ميزان رعايت استانداردها در هر يك از شاخص هاي ياد شده را به شرح زير بيان مي نمايد.
در حالت كلي:
1-  ميزان رعايت استانداردها از نظر قوانين و مقررات به طور ميانگين در 4 بيمارستان ياد شده 44% مي باشد.
2- ميزان رعايت استانداردها از نظر فضاي فيزيكي و تجهيزات 42 % مي باشد.
3- ميزان رعايت استانداردها از نظر فرم هاي مدارك پزشكي 80 % مي باشد.
4- ميزان رعايت استانداردها از نظر محتواي پرونده پزشكي 58 % مي باشد.
5- ميزان رعايت استانداردها از نظر آموزش پزشكان 44 % مي باشد.
6- ميزان رعايت استانداردها از نظر كد گذاري پرونده ها 82 % مي باشد.
7- ميزان رعايت استانداردها از نظر نگهداري و بازيابي اطلاعات پزشكي 60 % مي باشد.
8- ميزان رعايت استانداردها از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكي 40% مي باشد.
9- ميزان رعايت استانداردها از نظر سيستم هاي تعيين كيفيت 62 % مي باشد.
10- ميزان رعايت استانداردها در واحد پذيرش 42 % مي باشد.
11- ميزان رعايت استانداردها در واحد بايگاني 72% مي باشد.
12- ميزان رعايت استانداردها در واحد آمار 98 % مي باشد.
13- ميزان رعايت استانداردها در واحد كدگذاري 94 % مي باشد.
14- ميزان رعايت استانداردها در كميته مدارك پزشكي 88 % مي باشد.
15- ميزان رعايت استانداردها از نظر آمار و اطلاعات مراقبت بهداشتي 60 % مي باشد.
16- ميزان رعايت استانداردها از نظر عملكرد مديريت 75 % مي باشد.
نتايج بالا نشان دهنده ي اين مطلب است كه بيشترين ميزان رعايت استاندارد مربوط به واحد آمار و كمترين مربوط به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكي است . در حالت كلي ميزان رعايت استانداردها در 16 شاخص ياد شده ، بيمارستان شهيد بهشتي با 71 % در رتبه ي اول و بيمارستان شفا با 70 % در رتبه دوم و بيمارستان افضلي پور با 61 % در رتبه سوم و بيمارستان باهنر با 58% در رتبه ي چهارم مي باشد

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف آرمانی پژوهش
هدف کلی پژوهش
اهداف جزئی
سوالات پژوهش
روش پژوهش
محدودیت های پژوهش
تعاریف واژه ها
استانداردها
بیمارستان
مدارک پزشکی
ملاک های ارزیابی آمریکا
فصل دوم: مروری بر متون و مطالعات انجام شده
پیشینه تحقیق
نقش و اهمیت مدارک پزشکی
تاریخچه مدارک پزشکی
واحد کارگذاری
اهميت كدگذاري و كاربرد طبقه بندي بين المللي بيماري ها
واحد بایگانی مدارک پزشکی
1- آماده سازی پرونده
2- تحلیل پرونده
3- تکمیل پرونده
4- فهرست نویسی
5- ذخیره سازی و بازیابی پرونده
6- افشاء اطلاعات
وظايف واحد بايگاني از نظر انجمن مدارك پزشكي آمريكا
نشانگرهای وضعیت مطلوب در واحد بایگانی
بخش پذیرش
اهداف ویژه بخش پذیرش
نشانگرهای وضعیت مطلوب در واحد پذیرش
بخش آمار
آمار بیمارستانی
وظایف واحد آمار
استاندارد و ارزیابی
اهداف استاندارد کردن
تاريخچه تأسيس مؤسسات استاندارد جهاني
تاريخچه ي مؤسسه ي استاندارد در ايران
ارزيابي بيمارستان ها در ايران
 مطالعات انجام شده در ایران
مطالعات انجام شده در جهان
 فصل سوم: روش پژوهش
نوع پژوهش
ابزار گردآوری داده ها
پايايي و روايي ابزار گردآوري داده ها
جامعه پژوهش روش نمونه گیری و حجم نمونه
متغیرها
روش و ابزار گردآوری داده ها
روش تحلیل داده ها
امکانات پژوهش
ملاحضات اخلاقی
فصل چهارم: تحلیل یافته ها
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
نتایج پژوهش
پیشنهادات پژوهشگر
پیشنهاد برای پژوهش های آتی
پیوست ها
دسته بندی: علوم پزشکی » مدارک پزشکی

تعداد مشاهده: 4473 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 72

حجم فایل:123 کیلوبایت

 قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدارک پزشکی


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش