جایگاه زن در انسان شناسی غزالی

دسته بندي : علوم انسانی » فلسفه و منطق
چکیده:
زنان به عنوان نيمی از جامعه بشری و يکی از دو رکن پديدآورنده بنيان خانواده، همواره مورد توجه دانشمندان و نظريه پردازان مکاتب گوناگون قرار گرفته اند. در جهان اسلام به مسأله زن، در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، فرهنگی، فقهی و غيره پرداخته شده است.
اين رساله در صدد است از ميان فيلسوفان و انديشمندان مسلمان، نظريات محمد غزالی را پيرامون زن بررسی کند و جايگاه زن را در انسان شناسی وی تبيين و سپس نقد نمايد تا نا هماهنگی نظريات وی در دو مقوله ی انسان و زن روشن گردد.
غزالی جايگاه زن را در مقام فرزند (دختر)، مادر و همسر بيان نموده است که حجم اعظم اين مطالب، مربوط به جايگاه زن در مقام همسر است. او در مبحث تربيت فرزند، پس از بيان اصول تربيتی مربوط  به پسران، به ذکرچند نکته بسيار مختصر در رابطه با تربيت دختران اکتفا می کند و ضمن بيان حقوق والدين، جايگاه مادر را والا و ارزشمند تلقی می نمايد و بر رعايت حقوق وی تاکيد می ورزد اما وقتی به جايگاه و حقوق زن در مقام همسر می پردازد، وی را کم ارزش تر از مرد و فاقد حقوق متساوی با او می پندارد.غزالی زنان را فاقد استعداد رشد و تعالی معنوی و ذاتاٌ واجد خصايل و صفات اخلاقی ناشايست می داند و در برخی نوشته های خود، گاه آنها را هم رتبه با حيوانات می خواند.اين در حالی است که او در مباحث انسان شناسی اش اذعان می کند که روح همه انسان ها از عالم الوهی و علوی نشأت گرفته و به دليل آنکه نفخه ايی از روح قدسی خداوند است، اشرف مخلوقات و نمايانگر حق تعالی است و به صورت بالقوه واجد معرفت حضرت الهيت است و قابليت کسب حقايق و کمالات معنوی والايی را دارد.
کلید واژه ها: غزالی، انسان، زن، دختر، مادر، همسر

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش

1 - 1 مقدمه 
1 - 2 شرح و بیان مسئله پژوهشی 
1 - 3 پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق  
1 - 4 اهمیت و ارزش تحقیق 
1 - 5 اهداف تحقیق 
1 - 6 سوال های تحقیق 
1 - 7 روش تحقیق 
1 - 8 کاربرد نتایج تحقیق 
1 - 9 کلیدواژه ها  
فصل دوم : انسان شناسی غزالی
2 - 1 حقیقت انسان 
2 - 2 معرفت خداوند اقتضای روح انسان 
2 - 3 جایگاه مرتبه انسان در میان سایر موجودات 
2 - 4 کمالات انسان 
2 - 5 عوامل عدم تحقق کمالات در انسان 
2 - 6 عقل عاملی برای تقرب به خداوند 
2 - 7 علم عاملی برای تقرب به خداوند 
فصل سوم: زن از دیدگاه غزالی
3 - 1 زن در مقام دختر 
3 - 2 زن در مقام مادر 
3 - 3 زن در مقام همسر 
3 - 3 - 1 فواید نکاح 
3 - 3 - 2 آفات نکاح 
3 - 3 - 3 مناسب ترین زنان برای ازدواج 
3 - 3 - 4 حقوق و وظایف زن در قبال شوهر 
3 - 3 - 5 آداب زندگی کردن با زنان
3-3 تحقق مقامات معنوی در زنان 
 7-3-3 شئون و خصایل زنان از دیدگاه غزالی 
فصل چهارم: نقد و بررسی
1-4 نقد بر دیدگاه غزالی در مورد (فرزند) دختر 
2-4 نقد بر دیدگاه غزالی در مورد مادر 
3-4 نقد جایگاه همسر نزد غزالی 
نتیجه 
پی نوشت 
فهرست منابع

دسته بندی: علوم انسانی » فلسفه و منطق

تعداد مشاهده: 2195 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 76

حجم فایل:1,238 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته فلسفه و منطق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل PDF