عوامل موثر بر اجرای استراتژی صنعت بیمه، در راستای طرح تحول صنعت بیمه

دسته بندي : علوم انسانی » بیمه
مقدمه:
تعریف استراتژی از حدود 5 قرن پیش یعنی از سال 1561 میلادی با ترجمه واژه یونانی "استراتژیا" به معنی حکومت نظامی آغاز شده است و استراتژی را به عنوان بحثی که ریشه در علوم نظامی دارد و محتوای آن راهبری جنگ و سازماندهی نظامی در دو جبهه «تهاجمی و تدافعی» بوده، می شناسند (مشبکی،1389: 2). امروزه اما دیگر به دنبال تعریف تحت اللفظی واژه استراتژی نیستیم بلکه در سطوح عالی تر و پیشرفته تر به بررسی و انجام تحقیقات در خصوص استراتژی خواهیم پرداخت. در این تحقیق نیز بطور تخصصی و جزئی تر به بررسی یکی از مراحل فرایند مدیریت استراتژیک می پردازیم و آن اجرای استراتژی می باشد.
اجرای استراتژی برای موفقیت سازمان امری ضروری و حیاتی است. اجرا فرایندی منظم یا مجموعه ای منطقی از فعالیت های به هم مرتبط است که سازمان را قادر می سازد تا استراتژی را عملیاتی کند. بدون رویکردی مدون و دقیق در مورد اجرا، اهداف استراتژیک محقق نخواهد شد. اما، استقرار چنین رویکرد منطقی ایی برای مدیریت چالشی بزرگ است(ربینیاک، 1389: 26). البته بحث اجرای استراتژی نیز بسیار گسترده است و از این رو هدف ما در اینجا بررسی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی در صنعت بیمه است.

فهرست مطالب:
فصل اول
1-1. مقدمه
2-1بیان مسئله
3-1اهمیت و ضرورت موضوع
4-1گزاره های تحقیق
1-4-1پرسش های تحقیق
5-1روش کلی تحقیق
6-1 قلمرو مکانی
7-1 قلمرو زمانی تحقیق
8-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
9-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار آن
10-1 روش های تحلیل داده ها 
11-1موانع و محدودیت های تحقیق
12-1 چارچوب کلان نظری تحقیق
13-1 نکات مربوط به مدل اوکوموس
14-1 نقشه راه
15-1شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم
1-2. مدیریت استراتژیک
1-1-2. تعریف استراتژی
2-1-2. تعریف اصطلاحات کلیدی
3-1-2. تعریف مدیریت استراتژیک
4-1-2. مراحل مدیریت استراتژیک
1-4-1-2. تدوین استراتژی
2-4-1-2. اجرای استراتژی
3-4-1-2.ارزیابی استراتژی
5-1-2. سطوح استراتژی
1-5-1-2. استراتژی سطح کلان (سطح اول)
2-5-1-2. استراتژی سطح واحد کسب و کار(سطح دوم)
3-5-1-2. استراتژی سطح وظیفه ای(سطح سوم)
6-1-2. عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک
1-6-1-2. ساختار
2-6-1-2.  فرهنگ
بخش دوم: عوامل موثر بر اجرای استراتژی
1-2-2. مقدمه ای بر اجرای استراتژی
2-2-2. اجرای استراتژی از دیدگاه مختلف    
3-2-2. مدل های اجرای استراتژی
بخش سوم: مروری بر صنعت بیمه و جزئیات کامل برنامه تحول در صنعت بیمه
1-3-2. انواع بیمه
2-3-2. تاریخچه بیمه در ایران
3-3-2. نمایندگی های بیمه
4-3-2. جزئیات کامل برنامه تحول در صنعت بیمه
بخش چهارم: مدل مفهومی تحقیق
4-2. چارچوب اوکوموس
5-2. پیشینه تحقیق
فصل سوم
1-3. مقدمه
2-3. روش تحقیق
3-3.جامعه تحقیق و نمونه گیری
4-3.جامعه آماری
5-3. روش نمونه گیری و تعیین حجم جامعه
6-3. جمع آوری داده ها
7-3. روش و ابزار جمع آوری داده ها
8-3. مقیاس مورد استفاده
9-3. روایی ابزار
10-3.  پایایی ابزار
11-3. روش تجزیه و تحلیل داده ها
12-3. تحلیل عاملی
13-3. انواع تحلیل عاملی
14-3. تحلیل عاملی اکتشافی
15-3. تحلیل عاملی تاییدی
16-3. اجرای تحلیل عاملی
17-3. اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي
18-3. مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي
19-3. نمایش سلسله مراتب یک مسئله تصمیم
20-3. ارزش گذاري شاخص‌ها نسبت به هم
21-3. سازگاري در قضاوت‌ها
22-3. جمع بندی
فصل چهارم
1-4. مقدمه
2-4. بررسي توصیفی مشاهدات
3-4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
4-4. آزمون نرمال بودن مولفه های الگو
5-4. بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی
6-4. تحلیل فرضیه های تحقیق
7-4. تحلیل فرضیات تحقیق
8-4. رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای استراتژی
9-4. رتبه‌بندی عوامل و معیارها
10-4. رتبه‌بندی با تکنیک AHP
11-4. رتبه بندی عوامل با تکنیک AHP
فصل پنجم
1-5.مقدمه
2-5. خلاصه
3-5. تفسیر نتایج و یافته های پژوهش
4-5. تفسیر نتایج حاصل از توصیف اطلاعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش
5-5. یافته های تخصصی پژوهش
6-5.  نتیجه گیری و پیشنهاد ها
7-5 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی
8-5 موانع و محدودیتهای تحقیق
فهرست جداول
فهرست اشکال و نمودار ها
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
پیوست شماره 1) پرسشنامه مدیریت استراتژیک در بیمه
پیوست شماره 2) پرسشنامه مقایسات ذوجی
پیوست شماره 3) خروجی های تحلیل های آماری
دسته بندی: علوم انسانی » بیمه

تعداد مشاهده: 2701 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 114

حجم فایل:867 کیلوبایت

 قیمت: 100,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت بیمه


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش