ترکیب ابزار ارزیابی ترکیب آب خاک (SWAT) با ژئوشیمی رسوبات برای سنجش انتشار بارگذاری فلزات سنگین

دسته بندي : علوم انسانی » منابع طبیعی
Combine the soil water assessment tool (SWAT) with sediment geochemistry to evaluate diffuse heavy metal loadings at  watershed scale
Journal of Hazardous Materials 280 (2014) 252-259
ELSEVIER

چکیده:
ارزیابی بارگذاری های مواد آلوده منتشرشده در مقیاس حوزه ی ابخیز عمدتا در زمان تدوین راهبردهای مدیریت موثر آب حوزه آبخیز مهم است. اما این روند بندرت برای فلزات سنگین بدست آمد. در این مطالعه، تغییر مکانی-دمایی کلی سرب، مس، کروم و نیکل (Pb، cu،crو Ni ) در حوزه آبخیز کشاورزی به شکل کمی با ترکیب SWAT با ژئوشیمی رسوب ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که  حوزه ی آبخیز بارگذاری های  فلزسنگین را مشخص میکندکه تغییر قوی رادر مدت شبیه سازی سالهای2010-1981 باگرایش آشکار و عمده در سالهای اخیرمشخص میکنند.میانگین بارگذاری های سالانه شبیه سازی عبارت بودنداز: 20.21g/ha،21.75g/ha،47/35g/haو 21.27g/ha (برای Pb، Cu ، crوNi). درمقایسه ، این مقادیر میانگین سالانه عموما سازگار با بارگذاری های مشخص و برآورد شده  فلزسنگین درمقیاس میدانی اند. با کمک الحاق مکانی بارگذاری¬های میدانی، این امر دریافته شد که آلودگی سنگین منتشرشده عمدتا ناشی از زیرحوزه ها است که درزمین های حاصلخیز گسترده اند و به میزان 70%  بارگذاری های کلی حوزه آبخیزند. توزیع کاهش های مشخص فلزسنگین بسیارمشابه با کاهش خاک بود (اما  برخلاف تراکم فلز سنگین در خاک) که بر نقش مهم بازده رسوب درکنترل بارگذاری های منتشرشده فلزسنگین تاکید دارد.
کلمات کلیدی: فلزسنگین، آلودگی منتشرشده، SWAT، رسوب، مدیریت آب حوزه ی آبخیز

فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روشها
2.1 توصیف ناحیه مطالعه
2.2 تحلیل شیمیایی و  نمونه برداری
2.3 برآورد رسوب حوزه آبخیز و بارگذاری های فسفر مرتبط  توسطSWAT
2.4. برآورد بارگذاری های فلزسنگین ذره  در مقیاس میدانی
2.5. تحلیل آماری و مکانی
3 نتایج
3.1. تراکم های فلزسنگین در خاک همراه با کاربری های مختلف زمین
3.2 توزیع عمودی  تراکم های فلزسنگین در هسته رسوب رودخانه
3.3 روابط بین فلزات سنگین و TP در هسته رسوب رودخانه
3.4 شبیه سازی بارگذاری بلندمدت  فلزسنگین ذره
3.5 شناسایی محل های منبع مهم آلودگی فلزسنگین منتشرشده
4. بحث
4.1. انباشت فلزسنگین در رسوبات تحت توسعه کشاورزی بلندمدت
4.2 اثر تغییرات کاربری زمین برآلودگی فلزسنگین منتشرشد ه در مقیاس حوزه ی آبخیز
4.3 نتایج کنترل فلزسنگین منتشرشده 
5. نتایج
منابع (در متن اصلی)
دسته بندی: علوم انسانی » منابع طبیعی

تعداد مشاهده: 1987 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx, pdf

تعداد صفحات: 11

حجم فایل:3,283 کیلوبایت

 قیمت: 39,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست


  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل ترجمه شده در قالب word و قابل ویرایش در 11 صفحه
    فایل اصلی در قالب PDF در 8 صفحه