بررسی اثرات دارویی و درمانی گياه درمنه (آرتميزيا)

دسته بندي : علوم پزشکی » طب سنتی
بخشی از مقدمه:
استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظير جابربن حيان، زكرياي رازي، ابونصر فارابي، ابو علي سينا و امثال ايشان كه سر آمد علوم شيمي، پزشكي و دارو سازي عصر خود بودند، به اندازه اي است كه هنوز هم جوامع انساني از پرتو آنها در زمينه‌هاي مذكور استفاده مي‌كند. تا چند دهه گذشته، آنچه كه به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي‌گرفت، از منابع طبيعي و بطور عمده از گياهان به دست مي‌آمد. در كشور ما سطح وسيعي از دشتها و مراتع پوشيده از گياهاني است كه خواص مختلف دارويي دارند. گونه‌هاي مختلف گياه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقايسه با بسياري از گياهان ديگر شاخص بوده و ارزشهاي چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتي نيز در مناطق رويشي استپي، نيمه بياباني و بياباني حضور بارز داشته و نحقيقات نشان مي‌دهد ماده سنتونين موجود در سرشاخه‌هاي آن داراي اثرات دارويي بوده و جهت دفع انگل بكار مي‌رود.
با پيشرفت سريع علوم، از يكسو و مسايل اقتصادي از سوي ديگر، از مصرف گياهان دارويي بصورت گذشته كاسته شد و داروهاي شيميايي در بسياري موارد جايگزين گياهان شدند. تجربه چند دهه اخير نشان داد كه داروهاي شيميايي با تمام كارآيي، اثرات نامطلوب بسياري دارند و روشن شده است كه كمترين ماده خالصي وجود دارد كه فاقد اثرات سوء باشد و اين آثار سوء هم از طريق درمان مستقيم اعمال مي‌شود و هم از طريق نفوذ برخي از اين داروها در خاك و جذبشان توسط گياهان مورد استفاده انسانها و حيوانات، اعمال اثر مي‌كنند و البته از جمله آنها، مي‌توان لواميزول را نام برد (41). ....

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و هدف
مقدمه و هدف    
فصل دوم: كليات و مروري بر منابع
كليات و مروري بر منابع    
گياه شناسي گياه درمنه (آرتميزيا)     
آرتميزيا    
1-2- اختصاصات پيوسته گلبرگان    
1-1-2- راسته آسترال    
2-1-2- تيره كاسني    
1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رويشي    
3-2-1-2- اختصاصات دستگاه زايشي    
3-1-2- زير تيره پرتو آساها (راديه)    
4-1-2- طايفه بابونه    
5-1-2- جنس درمنه (آرتميزيا)    
1-5-1-2- آرتميزيا سيبري     
1-1-5-1-2- اسامي مختلف گياه    
2-5-1-2- گياه آرتميزيا سانتولينا    
2-1-5-1-2 - مشخصات گياه آرتميزيا سيبري    
3-1-5-2- انتشار در جهان    
4-1-5-1-2- انتشار در ايران    
5-1-5-1-2- نوع مناطق رويش    
6-1-5-1-2- خصوصيات مناسب درمنه دشتي جهت رشد در مناطق بياباني    
7-1-5-1-2- قسمتهاي مورد استفاده گياه و فصل رويش    
8-1-5-1-2- تركيبات مهم شيميايي گياه    
1-8-1-5-1-2- خواص آرتميزين (آرتميزينين)    
2-8-1-5-1-2 - مكانيسم اثر آرتميزنين    
3-8-1-5-1-2 خواص تعدادي از متابوليت‌هاي ثانويه    
2-5-1-2 - كاربرد گياه درمنه در طب سنتي    
3-5-1-2– تحقيقات انجام گرفته روي برخي ازگونه‌هاي جنس آرتميزيا    
1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلي گونه‌هاي مختلف درمنه    
2-3-5-1-2- اثر ضد ميكروبي درمنه    
3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچي درمنه    
4-3-5-1-2- ساير اثرات گونه‌هاي مختلف درمنه    
1-2- طبقه بندي انگل پارابرونام اسكريابيني    
2-2- مشخصات راسته اسپيروريدا    
3-2- مشخصات فوق خانواده اسپيروريده آ    
4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكريابيني    
1-4-2-جنس نر    
2-4-2-جنس ماده    
3-4-2-محل زندگي    
4-4-2-سير تكاملي    
5-4-2-تخم    
6-4-2-بيماريزايي    
7-4-2-همه گيري شناسي انگل در ايران    
8-4-2 همه‌گيري شناسي انگل درساير نقاط دنيا    
3-2 - لواميزول    
1-3-2- فرمول شيميايي و مشخصات لواميزول    
2-3-2- موارد كاربرد    
3-3-2- فارماكوكينتيك    
4-3-2-فارماكوديناميك    
5-3-2-عوارض جانبي     
6-3-2-مسموميت دارويي    
7-3-2-تداخل دارويي    
8-3-2-احتياطات لازم    
9- 3-2-ميزان درماني دارو    
فصل سوم: مواد و روش كار
مواد و روش كار    
1-3 مواد مورد استفاده    
1-1-3 – وسايل و دستگاه‌هاي مورد استفاده 
2-1-3 مواد شيميايي مورد استفاده    
2-3- روش كار    
1-2-3-تهيه عصاره    
1-1-2-3- انتخاب گياهان مورد استفاده    
2-1-2-3- خشك كردن    
3-1-2-3 آسياب كردن و آماده‌سازي گياه براي عصاره‌گيري    
4-1-2-3- تهيه عصاره‌ گياهي    
5-1-2-3-آماده‌سازي عصاره‌هاي گياهي با غلظتهاي مختلف    
1-5-1-2-3- تهيه عصاره‌هاي آبي    
2-5-2-3- تهيه عصاره متانولي    
3-5-2-3- تهيه عصاره متانولي    
4-5-2-3- تهيه لواميزول    
2-2-3- تهيه انگلها    
1-2-2-3 تهيه شيردان جهت جداسازي انگلها    
2-2-2-3- جدا سازي انگلها    
3-2-3- انجام آزمايشات    
فصل چهارم: نتايج
1-4 نتايج حاصل از عصاره آبي گونه آرتميزيا سيبري    
2-4 -نتايج حاصل از عصاره آبي آرتميزيا سانتوليا    
4-4-نتايج حاصل از عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا    
5-4-نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري    
6-4- نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سانتوليا    
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث    
منابع فارسي    
منابع لاتین    
فهرست جداولدسته بندی: علوم پزشکی » طب سنتی

تعداد مشاهده: 2364 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 82

حجم فایل:511 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته طب سنتی و گیاه شناسی

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش