شناسايي نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم

دسته بندي : علوم انسانی » گردشگری و توریسم
بخشی از متن:
سياحت و گردشگري سابقه اي به تاريخ بشريت دارد. بشر پس از يكجانشيني و پس از رفع نياز به مسكن و غذا عامل ديگري براي تغيير مكان نداش و پس از گذشت سالها و در پي شناخت ساير سرزمين  ها و تمدن ها تصميم به سفر گرفتند.
بعد از انقلاب صنعتي انديشه جهانگردي جديد براي اولين بار شكل گرفت و گردشگري بواسطه  خاصيت اشتغالزايي و كسب درآمد به يك صنعت جديد تبديل شد و از آن زمان به بعد اين صنعت رو به رشد بوده در كشورهاي پيشرفته با يك برنامه ريزي مناسب و ايجاد زيرساخت هاي صحيح، از آن به عنوان يكي از راه هاي پيشرفت و توسعه استفاده شد.
صنعت گردشگري بواسطه درآمد بالا و اشتغالزايي جزء سه صنعت برتر دنيا در كنار صنعت تجارت و نفت، در حال رقابت مي باشد. گردشگري نقش بسزايي در پيوستگي و نزديك شدن روابط سياسي و بين المللي دارد و مي تواند به عنوان يكي از عوامل صلح و آرامش در سطح بين المللي محسوب شود.
علاوه بر آن فرهنگ هاي ملتهاي گوناگون را به هم نزديك و باعث تفاهم فرهنگي مي گردد.
گردشگري باعث افزايش سطح سواد، تغيير نگاه مردم به زندگي، سطح بهداشت، رفاه اجتماعي و ... ميزبان مي شود و مهمترين بخش گردشگري ، نگاه اقتصادي گردشگري است. مساله اي كه امروزه توجه اكثر دولتها و اقتصادانها را به خود جلب نموده است. مورد بعدي كه به بخش توريسم مربوط مي شود و يكي از عوامل توسعه به شمار مي رود بحث ارتقاي فرهنگي و تاثيرگذاري فرهنگي مي باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات

۱-۱  طرح مساله
۱-۲  اهمیت و ضرروت تحقیق
۱-۳  پیشینه تحقیق
۱-۴  اهداف تحقیق
۱-۵  سوالات تحقیق
۱-۶  فرضیه های تحقیق
۱-۷  قلمرو تحقیق
۱-۸  روش و مراحل تحقیق
۱-۹  تنگناها و محدودیت های تحقیق
فصل دوم : چارچوب نظری
۲-۱ تاریخچه جهانگردی در جهان
۲-۲ جهانگردی در ایران
۲-۲-۲  دوران بعد از اسلام (دوران اسلامی)
۲-۳ تعریف اصطلاحات
۲-۴ تعریف و مفهوم جهانگردی
۲-۳-۱ جهانگردی
۲-۳-۲ جهانگرد (بازدید کننده یک شبه)
۲-۵ انواع گردشگری
۲-۵-۱ گردشگر یک روزه
۲-۵-۲ مسافر - سفر
۲-۵-۳ گردشگری ورزشی
۲-۵-۶ اکوتوریسم در ایران
۲-۵-۷ گردشگری فرهنگی
۲-۵-۸ گردشگری پایدار
۲-۶ گردشگری پسامدرن و ضرورت شناخت آن
۲-۷ نگاه ایران امروز به گردشگری
۲-۸ اهداف سازمان ایرانگردی و جهانگردی
۲-۹ اهداف توسعه جهانگردی
۲-۱۰ شکل های توسعه جهانگردی
۲-۱۱ تعاریف قطب توریستی
۲-۱۱-۱ انواع قطب های توریستی براساس انگیزه گردشگری
۲-۱۲ برنامه ملی توسعه گردشگری ایران
۲-۱۳ برنامه ریزی گردشگری در شهر و منطقه
۲-۱۴ گردشگری و آموزش
۲-۱۵ بازاریابی گردشگری
۲-۱۶ ابعاد و تاثیرات جهانگردی
۲-۱۶-۱ جنبه اقتصادی و درآمدزایی جهانگردی
۲-۱۶-۲ جنبه های سیاسی جهانگردی
۲-۱۶-۳ جنبه اجتماعی گردشگری
۲-۱۶-۳-۱ جنبة فرهنگ پذیری
۲-۱۶-۳-۲ جنبة فرهنگ گذاری
۲-۱۶-۳-۳ تاثیرات متقابل فرهنگی
۲-۱۷ تعریف فرهنگ
۲-۱۷-۱ ویژگی های مهم فرهنگ
۲-۱۷-۲ کارکردهای مهم فرهنگ
۲-۱۷-۳ ابعاد فرهنگ
۲-۱۷-۴ شاخصه های فرهنگ
۱۲-۱۸ صنایع دستی رسانه هویت ملی یا فرهنگی
۲-۱۹ صنایع دستی- تعاریف و مفاهیم
۲-۱۹-۱ ویژگی های عمومی صنایع دستی
۲-۱۹-۲ ویژگی های صنایع دستی روستایی
۲-۲۰ انواع صنایع دستی
۲-۲۰-۱ آشنایی با رشته های متنوع صنایع دستی
۲-۲۱ راهکارهائی برای توسعه صنایع دستی و گردشگری در ایران و اما راهکارها و پیشنهادات
فصل سوم: ویژگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان اصفهان
۳-۱ جغرافیای طبیعی
۳-۱-۱ موقعیت جغرافیایی و  تقسیمات سیاسی استان اصفهان
۳-۲ جغرافیای طبیعی استان اصفهان
۳-۲-۱ ناهمواریها
۳-۲-۲ نقش توپوگرافی در شکل گیری و جذب جمعیت در شهر اصفهان
۳-۲-۳ آب وهوای اصفهان
۳-۲-۴ دما
۳-۲-۵ بارش
۳-۲-۶ باد
۳-۲-۷ زمین شناسی و زلزله
۳-۲-۸ منابع زیرزمینی (گاز، نفت، آب و …)
۳-۲-۹ پوشش گیاهی استان
۳-۲-۱۰ مراتع استان اصفهان
۳-۳ جغرافیای انسانی
۳-۳-۱ بیان مفاهیم و تعاریف
۳-۳-۲ علل وجود شهر اصفهان
۳-۳-۳ استان اصفهان
۳-۳-۴ اصفهان در دوران صفویه
۳-۴ بررسی مطالعات و ویژگی های انسانی
۳-۴-۲- بررسی جمعیت و نرخ رشد استان اصفهان در طی دو دهه
۳-۴-۳- تفکیک جمعیت استان اصفهان بر حسب نقاط شهری و روستایی
۳-۴-۴ جمعیت بر حسب سن
۳-۴-۵ هرم سنی
۳-۴-۶ جمعیت شهرهای استان
۳-۴-۷جمعیت بر حسب دین
۳-۴-۸ زاد ولد و مرگ و میر
۳-۴-۹ تراکم نسبی
۳-۴-۱۰ازدواج و طلاق
۳-۴-۱۱ سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی
۳-۵ شبکه های ارتباطی
۳-۵-۱ راههای استان اصفهان
۳-۵-۲طول انواع خطوط و تعداد ایستگاههای راه آهن در استان
۳-۵-۳ انواع راههای تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان
۳-۵-۴ پروازهای اصفهان
۳-۶جاذبه های گردشگری اصفهان
۳-۶-۱ چهار باغ
۳-۶-۲ زاینده رود و مادیهای آن
۳-۶-۳ باغ پرندگان
۳-۶-۴ باغ غدیر
۳-۶-۵ باغ گلها
۳-۶-۶ موزه ها
۳-۶-۷ تفرجگاه مذهبی
۳-۶-۸ آثار تاریخی
۳-۶-۹ مورهای گردشگری
فصل چهارم: صنایع دستی اصفهان
۴-۱ اصفهان پایگاهی رفیع برای صنایع دستی ایران
۴-۲ انواع صنایع دستی اصفهان
۴-۲-۱ پاپیه ماشه← Daper Macheh
4-2-2 پریوار بافی ← Traditional Weaving
4-2-3 پریوار دوزی ← Braiding
4-2-4 پیله دوزی← Braiding
4-2-5 تذهیب ← Illustrating
4-2-6 خورجین بافی←Trabitional weaving
4-2-7 دواتگری metal works
4-2-8 سفال گری←Pottery
4-2-9 شرفه دوزی Braiding
4-2-10 شمسه دوزی   Braiding
4-2-11 ضریح سازی
۴-۲-۱۲ طلاکوبی روی فولاد
۴-۲-۱۳ غبا باقی(aba bafi) Taditional cloth weaving
4-2-14 علم سازی(علامت سازی)
۴-۲-۱۵ فیروزکوبی Turquoise (Firozikobi)
4-2-16 قالی گل برجسته(ghali gol barjasteh) Relief carpet
4-2-17 قلمزنی (Ghalam/ani) Engraving- Chiseling
4-2-18 قملکار(Ghalamkar) Traditional Printed cloth
4-2-19 قملکار نقاشی (Ghalamkar naghashi) Traditinal printed cloth
4-2-20 کاشی کاری سنتی (kashi kari) Traditional Tile working
4-2-21 کاشی معرق (Kashr mooaragh) Inlaid tile works
4-2-22 کاشی هفت رنگ (kasht haft rang)Tile working
4-2-23 کاربندی (karbandi)Traditional work
4-2-24 کاغذسازی سنتی (kazhaz sazi)Paper making
4-2-25 گچ بری(gach bori) Traditional Plaster Work
4-2-26 گره چینی (Gereh chini) Straw and wooden works
4-2-27 گلابتون دوزی Braiding
4-2-28 گیوه بافی (Giveh bafi) Traditional foot
4-2-29 مجری سازی Metalic handicrafts(mejri sazi)
4-2-30 مروارید دوزی Braiding (morvand dozi)
4-2-31 مسگری(mesgari) Metalic handicrafts
4-2-32 مشبک دوزی (moshabak dozi) Braiding
4-2-33 مشبک فلز (moshabak felez)Metalic handicrafts
4-2-34 مضاعف دوزی (mozaaf dizi) Braiding
4-2-35 میناکاری(Mina Kari) Enamel
4-2-36 مینای نقاشی (Mina)  Enamelled works
4-2-37 نقاشی قهوه خانه ای (naghasi ghahvekhanehee) Traditional painting
4-2-38 نگارگری ( Negargari)Fine Arts
4-2-39 یراق دوزی Braiding(yaragh dozi)
4-3 صنایع دستی منسوخ و کم رونق در اصفهان
۴-۴ صنایع دستی و توسعه گردشگری پایدار
۴-۵ صنایع دستی به عنوان یک محصول
۴-۶ اقتصاد صنایع دستی
۴-۷ فناوری بومی و صنایع دستی
۴-۸ ویژگی های تولید صنایع دستی
۴-۸-۱ تجارت منصفانه صنایع دستی
۴-۹ جهانی سازی و صنایع دستی
منابع و مآخذ
۴-۱۰ تجلی ذوق ایرانی در صنایع دستی
۴-۱۱ نقش صنایع دستی در اقتصاد ایران
۴-۱۲ نقش صنایع دستی در بالا بردن سطح اشتغال
۴-۱۳ نقش صنایع دستی در ازدیاد درآمد سالانه
۴-۱۴ نقش صنایع دستی در تولید ملی
۴-۱۵ نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی
۴-۱۶ نقش صنایع دستی در توسعه صادرات
۴-۱۷ابعاد فرهنگی و هنری صنایع دستی
۴-۱۸ تبلور صنایع دستی در هم پیوندی آفرینش های هنری و دانش فنی
۴-۱۹ در رونق صنایع دستی ICTنقش
۴-۲۰ «بررسی موانع پیوندهای صنعت جهانگردی و صنایع دستی در جهانگردی پایدار»
۴-۲۰-۱ بررسی رشد اقتصادی
۴-۲۰-۲ تاثیرات صنعت گردشگران در تعامل با صنایع دستی بر اقتصاد ملی
۴-۲۰-۳ بررسی حساب اقماری گردشگری (TSA) و نقش آن در صنایع دستی
۴-۲۱-۴صنایع دستی و صنعت توریسم
۱- چرا در سفر خرید می کنیم؟
۴-۲۲ جایگاه صنایع دستی در تولید کشور
۴-۲۲-۱ مجموع نمرات شاغل در این صنعت
۴-۲۲-۲ درآمد حاصله
۴-۲۲-۳ پراکندگی در کل کشور
۴-۲۲-۴ سهولت ایجاد مراکز تولید
۴-۲۲-۵ نیاز به سرمایه گذاری اندک جهت تولید در مقایسه با صنایع دیگر
۴-۲۲-۶ امکان تـأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی
۴-۲۲-۷ بالا بودن ارزش افزوده آنها در مقایسه با صنایع دیگر
۴-۲۲-۸ بالا بودن میزان صادرات صنایع دستی و فرش در مقایسه با صادرات کالاهای غیرنفتی  
۴-۲۳ وضعیت صادرات صنایع دستی و فرش و مقایسه آن با صادرات جهان
۴-۲۳-۱ موانع و مشکلات صادرات صنایع دستی
۴-۲۳-۲ راه حل ساده تر از استفاده از توریستها وجهانگردان
۴-۲۴ مقایسه آمار تعداد توریست وارده به ایران و صادرات صنایع دستی به آن کشور (سال ۱۳۶۹) 
۴-۲۷ اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صنایع دستی و جایگاه آن در برنامه های توسعه
دسته بندی: علوم انسانی » گردشگری و توریسم

تعداد مشاهده: 1703 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 390

حجم فایل:1,211 کیلوبایت

 قیمت: 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان مدیریت گردشگری و توریسم


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش