پروژه حقوق كودك در قرآن و سنت

دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی
مقدمه:
پروردگارا سپاس و ستايش ترا است كه با قلم قدرت، جامعه بشري را به زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي بخشيدي.
درود بي پايان و تحيّات پيوسته بر رسول و فرستاده گرامي تو حضرت محمد بن عبدا… (ص) و خاندان ارجمندش كه سراسر عمر، مساعي خود را جهت تعليم و ارشاد جوامع بشري- بدون هيچ وقفه- مصروف داشتند و آني از روشنگري و ايجاد بينش ديني باز نماندند.
بي ترديد خلقت همة موجودات جهان آفرينش، بر مبناي تغيير و تحول نهاده  شده است. انسان نيز در تمام دوران زندگي خود، دستخوش تغييرات مداوم است.
نطفه         جنين       نوزاد        كودك        نوجوان        جوان بزرگسال و پير، كه هر يك از اين مراحل متأثر از مرحلة قبل و مؤثر در مرحله بعد است. در كلام الهي بر اين مطلب اشاره شده است.  انسان بيشتر عادات زندگي خود را در دوران كودكي كسب مي كند و تقريباً در اين مرحله كه كيفيت سازگاري با محيط را فرا مي گيرد تا آنجا كه تمام مكاتب روان شناسي در اين باره توافق دارند كه دوران شير خوارگي و كودكي، در تعيين و شكل دادن رفتار و رشد، منش آينده داراي اهميت فوق العاده اي است.
توجه به كودك و عالم كودكي، آن چنان در قرن معاصر فزوني يافته است كه برخي از مربيان بزرگ پيشگويي كرده اند كه اين قرن «قرن كودك» خواهد بود.
نيمه دوم قرن بيستم را مي توان «عصر كودكان» ناميد تقريباً در سراسر جهان به ويژه در كشورهايي كه به توسعه اجتماعي و اقتصادي مطلوبي دست يافته اند، بخش مهمي از منابع مادّي و معنوي، صرف توجه به مسائل كودكان و حمايت رواني، جسمي آنها مي شود.
علم روان شناسي ثابت كرده است كه نوزاد به محض تولد- و حتي پيش از آن- شديداً تحت تأثير محيط پرورشي خود قرار مي گيرد و از خلال فرايند جامعه پذيري نه تنها ارزش هاي رايج را فراگرفته و به گونه اي با آنها انطباق مي يابد بلكه شديداً از هر گونه اختلال و نارسايي محيطي كه چه بسا در بزرگسالان نفوذ چنداني ندارد متأثر مي شود، در همان حال، كودك به دليل ناتواني جسمي و نياز به پشتيباني رواني، در موقعيتي نيست كه بتواند مزايايي را كه جامعه براي او در نظر گرفته است بشناسد .

فهرست مطالب:
كليات
مقدمه
بيان مسأله
اهميت مسأله
سؤال اصلي تحقيق
سؤال فرعي تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيه فرعي
پيشينة تحقيق
روش تحقيق
محدوديت ها و مشكلات تحقيق
چكيده تحقيق
اعتذار
فصل اول  ايام كودكي، اهميت انعقاد نطفه، ولادت و احكام آن  
 گفتار اول          مفهوم كودكي
مفهوم اولاد
مفهوم نسب
 گفتار دوم           ايام كودكي در حقوق اسلام
شروع كودكي در حقوق اسلام
پايان كودكي در حقوق اسلام
 گفتار سوم          ملاك كودكي در حقوق ايران
شروع كودكي
پايان كودكي
اماره رشد و اثرات مترتب آن
 گفتار چهارم       حدود سني لازم به تفكيك موارد 
سن ازدواج
سن كار
سن اعمال كيفر و مجازات
 گفتار پنجم          اهميت انعقاد نطفه.....
نسل پاك
مستحبات
مكروهات
 گفتار ششم          1 : تولد و احكام ولادت..
فرزند متعلق به كيست
حقوق اوليه فرزندان
2 : مراسم اسلامي در زمان ولادت
غسل مولود
اذان و اقامه
مراسم تحنيك
تسميه
فصل دوم :   حقوق كودك در قانون مدني
 گفتار اول          ثبت ولادت
اشخاصيكه مكلف به اعلام ولادت هستند
نحوة ثبت ولادت
ثبت ولادت اطفالي كه والدين آنها قانوناً ازدواج نكرده اند   
 گفتار دوم          نگهداري و تربيت كودك...
شير دادن طفل
آداب و احكام رضاع
گفتار سوم          حضانت
تعريف حضانت
تغذيه طفل
حضانت هم حق و هم تكليف ابوين است
حضانت حق مشترك والدين
حدود حضانت در ابوين
حضانت جد پدري
حضانت طفل در صورت فوت ابوين
شروط حضانت
 گفتار چهارم          موانع در حضانت
ضمانت اجرا در حضانت
اعاده حق حضانت
عوامل سقوط حضانت
وجوب رعايت حضانت
 گفتار پنجم          نفقه از ناحيه والدين..
مفهوم نفقه 
نفقه از ناحيه والدين
نفقه فرزند از ديدگاه فقهاي اماميه
 گفتار ششم          ولايت
مفهوم ولايت 
ولايت از ناحيه پدر و جد پدري
فصل سوم :  حقوق كودك در آيات و روايات
 گفتار اول           حقوق كودك از نگاه قرآن 
نظر اسلام درباره فرزندان
محبت به فرزندان و رعايت عدالت بين آنها
حق تربيت
حق و طلب فرزند
تعليم احكام ديني
تكليف و مسئوليت والدين
فرزندان شايسته تربيت كنيم
در انجام وظائف پدري 
نكته اي در انجام وظائف پدر
مسئوليت مادري
نقش معنوي مادر
 گفتار دوم          حقوق كودك از نگاه روايات ائمه معصومين
حقوق كودك در هنگام خردسالي
ابراز محبت به فرزندان و رعايت عدالت بين آنها 
احترام به فرزند
حق فرزند
تعليم و تربيت فرزند
 گفتار سوم         رعايت آداب و اخلاق در فرزندان
1 : از كودكي تا بلوغ
حقوق كودك
پاكدامني و عفت
عبادات تمريني 
آداب اخلاقي فرزند از راه تشويق و تنبيه
مراحل تربيت
مدرسه و تعليم (معلم
2 : رابطه والدين با فرزندان
روابط رفتار با فرزندان
تربيت صحيح فرزندان
حقوق فرزند از نظر امام علي (ع) و امام سجاد (ع)       
حقوق فرزند از نظر فقهاء
نتيجه گيري 
منابع و مآخذ
دسته بندی: علوم انسانی » معارف اسلامی

تعداد مشاهده: 224 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 182

حجم فایل:364 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب Word و قابل ویرایش