فایل های دسته بندی ادبیات - صفحه 1

تحقیق درباره دفاع مقدس

تحقیق درباره دفاع مقدس؛ شهيد عبدالحسين باري در سال 1335 در خانواده اي مذهبي و روحاني متولّد مي شود اوّلين آموخته هاي خود را در مكتب قرآن آموزي پدرش شيخ فرامرز باري تجربه مي كند ايشان حدود 4 سال از عمر خود را به شغل قالي بافي سپري مي نمايد مدّتي را نيز در كارخانه قند نيشابور به كار مشغول مي شود ايشان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل