فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

روابط اخلاقی متقابل زن وشوهر

روابط اخلاقی متقابل زن وشوهر

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اختلالات دیکته نویسی

شناخت اختلالات دیکته نویسی و راههای مقابله با آن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر اعتیاد والدین بر خانواده و رفتار فرزندان

این پژوهش حاوی اطلاعاتی در باره چگونگی تاثیرات اعتیاد بر خانواده و فرزندان خانواده معتاد می باشد، تا آن ها با ماهیت و واقعیت این بیماری آشنا شده و درک بهتری نسبت به وضعیت خود، و عزیز معتادشان داشته باشند

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به نماز

بدون تردید همة انسانها به طور فطری استعداد وگرایش به نیایش دارند، اما آنچه دربارة کودکان و نوجوانان مهم است، چگونگی روش های آموزش و نحوة ارائه و انتقال این ارزشهاست.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی روانشناسی تربیتی از دیدگاه قرآن

بهداشت روان از دیر باز مورد توجه مسلمانان بوده است که سرچشمه های آن را می توان در آیات قرآن و احادیث اهل بیت کاوید. قرآن نسخه ای الهی است که درمانگر همه دردهاست و راهکارهای درمانی آنها را نیز مشخص کرده است در واقع قرآن بعنوان طبیبی درد آشنا به درمان همه دردهای جسمی، روانی و روحی انسان می پردازد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه پیش بینی مقایسه استفاده کنندکان مواد محرک و اپیوم بر اساس طرح هیجانی

پیش بینی مقایسه استفاده کنندکان مواد محرک و اپیوم بر اساس طرح هیجانی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه تئوری های ضمنی هوش و مهارت خود تنظیمی در دانش آموزان

تئوری های ضمنی هوش و مهارت خود تنظیمی در دانش آموزان

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مدل فراشناختی اضطراب فراگیر در بین دانشجویان

مدل فراشناختی اضطراب فراگیر در بین دانشجویان دانشگاه بروجرد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی